Felsefe Nedir? Felsefenin Amacı Nedir? En Önemli Filozoflar Kimlerdir?

Felsefe Nedir? Felsefenin Konuları Nelerdir?

Yunanca kökenli olan “philia” (sevgi, arama) ve “sophia” (bilgi, bilgelik) kelimelerinin bir arada kullanılması ile ortaya çıkmış olan felsefe kavramı, bilim ile yakından ilişkisi olan fakat bilim dalı olmayan bir alandır.

Hakikat, bilgi, varlık ve doğruluk gibi farklı konuları esas almakta olan bu disiplin, genel olarak var olanın  var oluş sebebini, var oluş amacını, kaynağını ve sahip olduğu özel anlamları incelemek için düzenli ve devamlı çalışmalar yapılmasını sağlar. Gerçekleştirilmek istenen en önemli temel şey ise üzerinde düşünülmekte olan konu hakkında tutarlı ve iyi temellendirilmiş bir bilgi arama süreci meydana getirmektir. Çünkü sürecin sonuçtan daha verimli olduğu düşünülmektedir.

 

Felsefenin Konuları ve Dalları Nelerdir?

Felsefenin konuları, genel olarak varlık (ontoloji),  bilgi (epistemoloji) ve etik olarak sıralanabilir. Bunlar en temel konular olduğu gibi, metafizik ve mantık gibi pek çok farklı konular da bulunabilmektedir. Genel olarak bu konular ve dolayısıyla dallar şu şekilde sıralanabilir:

  • Varlık Felsefesi (Ontoloji)
  • Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
  • Ahlak Felsefesi (Etik)
  • Estetik
  • Tarih Felsefesi
  • Toplum Felsefesi
  • Eğitim Felsefesi
  • Dil Felsefesi

Felsefe Nasıl Ortaya Çıktı? Felsefenin Kurucusu Kimdir?

Milattan önce 570 – 495 yılları arasında yaşamış olan Samoslu Pitagoras, “philia sophia” ifadesini ilk kez kullanmış olan kişidir. Felsefenin kurucusunun kim olduğu konusu tartışmalı olsa da, genel olarak bu kişi Miletli Thales (milattan önce 624 – 545) olarak kabul edilmektedir.

Miletli Thales’e ait olan eserlerden hiç biri günümüze ulaşamamıştır. Fakat başta Heredot olmak üzere, çeşitli Antik Yunan bilginlerinin çalışmaları sayesinde kendisi hakkında çeşitli bilgilere ulaşılabilmiştir.

Felsefe nasıl ortaya çıktı?” sorusu için verilebilecek kesin bir cevap yoktur. Fakat Antik Yunan dönemindeki şehir devletlerinin zengin, güvenli ve güzel yerler olması, insanlara düşünme ve bir şeyleri sorgulama fırsatı vermiştir. Dolayısıyla bu disiplinin oluşması, Antik Yunan medeniyetinin gelişmişlik seviyesi ile alakalıdır.

 

En Önemli Filozoflar Hangileridir?

Felsefe konusunda çalışmalar yapmış olan pek çok filozof bulunmaktadır. Bunlar arasında bazıları, gerek tarihsel, gerek niteliksel anlamda diğerlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla en önemli filozoflar, dünya çapında tanınmakta olan filozoflardır ve onların çeşitli görüşleri felsefe dünyasında oldukça yaygın olarak kabul edilir.

 

Thales Kimdir?

Antik Mısır’ın matematiğinden ve Babil medeniyeti döneminde yapılmış astronomi çalışmalarından etkilenmiş olan Thales, etik, matematik ve metafizik konusunda çeşitli felsefi çalışmalar yapmıştır ve Sokrates öncesi filozoflarındandır. Özellikle naturalizm düşüncesine bağlı bir anlayışa sahiptir. Maddenin ilk ögesinin su olduğu fikrini ortaya atmıştır.

 

 

Pisagor Kimdir?

Sisamlı Pisagor ya da diğer adıyla Pitagoras, milattan önce 570 – 495 yılları arasında yaşamıştır. Etik, matematik ve metafiziğin yanı sıra politika ile de ilgilenmiştir. Sokrates öncesi döneminin filozoflarındandır ve geometrik işlemlerin en temel formüllerinden olan Pisagor bağıntısı kendisine ait bir formüldür. Fiziksel evrende ilk oluşum zamanından bu yana var olduğu tahmin edilen altın oran da yine bu filozof tarafından keşfedilmiştir.

 

Sokrates Kimdir?

En önemli filozoflardan olan Sokrates, milattan önce 469 – 399 yılları arasında yaşamış olan bir başka Antik Yunan filozofudur. Ahlak felsefesinin temelini oluşturmuş olan bu filozof, özellikle dinî konularda toplumun yanıldığını düşünmüş ve onların itaat ettiği ilahlara itaat etmemeyi seçmiştir.

Ahlakın ve doğruluğun, Yunan halkları tarafından tapılan tanrılarda olmadığını düşündüğü için ölüm cezası almıştır. Bu konuda başına gelmiş olanlar, Platon’un “Sokrates’in Savunması” adlı eserinde işlenmiştir.

Ayrıca bir çeşit eğitim metodu olan “Sokratik Yöntem”, günümüzde hala uygulanmaktadır. Bu yöntem genel olarak, sorulan sorularla kişinin bilgi seviyesini ölçmek, onu öğrenmeye hazır hale getirmek ve son olarak da öğretilmek istenen bilgiyi paylaşmak şeklindedir.

 

Platon Kimdir?

Felsefe tarihinin en bilinen isimlerinden olan Platon ya da Eflatun, milattan önce 428 – 348 yılları arasında yaşamıştır. Antik Çağ felsefecilerindendir ve etik, aşk, estetik, politika, edebiyat, metafizik gibi konularla ilgilenmiştir.

Dindarlık konusunu işlediği Euthyphro, ruhun ölümsüz oluşu konusunu işlediği Phaidon, Sokrates’in ideal devletin nasıl olması gerektiği ile ilgili düşüncelerini işlediği Devlet ve aşkın önemi konusunu işlediği Şölen, filozofun en başarılı eserleridir. Bu eserler genellikle iki farklı kişinin diyalogları şeklinde oluşturulan sözlerden oluşur.

 

Aristoteles Kimdir?

Aristoteles, milattan önce 384 – 322 yılları arasında yaşamış olan bir Antik Çağ felsefecisidir. Fizik, metafizik, müzik, politika ve zooloji gibi farklı konularla ilgilenmiştir. İsminin anlamı “en doğru ve en iyi amaç” olan Aristoteles’in felsefe alanındaki en önemli başarılarından bir tanesi “Mantık” metodunu bulmuş olmasıdır. Çünkü bu metot, günümüzde matematiğin ve bilişim sektörünün en önemli konularından birisi haline gelmiştir.

 

[single_loop]
Daha önce yorum yapılmamış